Generalforsamling

Generalforsamling i BSI Gymnastikafdeling den 21. februar 2018.

Beretning ved Ilse Godtfredsen.

Gymnastikopvisning, søndag den 2. april 2017

Der var 8 hold til opvisning ud af sæsonens 13 hold. Vi solgte amerikansk lotteri med 800 lodder denne gang, der blev solgt uden besvær. Vi havde fået 74 gode gevinster fra mange lokale sponsorer, som jeg her vil takke for Deres sponsorat til foreningen. Gevinsterne blev hurtigt delt ud efter udmarchen. Badmintonafdelingen sørgede for kiosken og det fungerede, stor tak til de aktive derfra. Der var mødt mange mennesker op for at se opvisningen, flere end der plejer, og gymnasterne leverede en opvisning på et højt niveau.

Vore 3 pokaler blev uddelt til:

Hjælpeinstruktør Lara Rasmussen, der fik fighterpokalen til børn.
Catharina Frederiksen fra Cross Dance, der fik fighterpokalen til voksne og
Malou Rasmussen, der fik Karin Andersens vandrepokal.

 

Derudover blev der uddelt:

18 stk. 5 års mærker
3 stk. 10 års mærker
1 stk. 15 års mærke og
1 stk. 30 års mærke

I alt 23 årsmærker, mod 13 mærker året før.

Efter opvisningen og oprydning var der arrangeret fællesspisning i Oasen.

Sæsonen 2017/18:

Sæsonen startede med Åben Blistrup lørdag, den 2. sept. 2017, et større arrangement med deltagelse af flere foreninger og institutioner end tidligere. Det blev godt besøgt af vore medlemmer, der fik 10 % rabat på kontingentet, og det var der 126 der benyttede sig af.

Sæsonen begyndte godt for næsten alle 16 hold. Sundhedsidræt var det helt nye hold, som vi startede op i samarbejde med Gribskov Kommune og DGI, og Lana blev instruktør på holdet. Der kommer stadig nye på holdet og UgePosten har givet os fin omtale af det nye tiltag.

Malous Jumping kører nu både mandag og onsdag for voksne, og om torsdagen for børn, i alt 4 timer om ugen. Det er virkeligt blevet et hit, som UgePosten også har fået øje på, da en journalist tog udfordringen op og deltog i en jumpingtime. Det var sjovt at se og vi fik 2 helsidet presseomtale på det. I efterårsferien samlede Malou børnene i Blistrup i et par timer til jumping, og igen i juleferien sammen med Lana lavede de et par sjove timer på redskaberne i hallen for børnene.

Sandra kører sine to børnehold sammen med Emilie og Christoffer, og med Anne-Dorthe, der danser Zumba med de store. Anne-Dorthe udvidede Cross Dance med Zumba Toning, hvor der bruges sticks i slutningen af de 1½ time, som holdet kører nu.

Lana træner spring og akrobatik sammen med Thomas og Katrine med de mindre begyndere og de lidt større øvede. De bliver så dygtige.

I gymnastiksalen kører i alt 8 hold, et sted vi ikke kan undvære. Der er Vivi med yogaholdet, som kører meget stabilt, og Anne-Renee med sit effektive pilates hold.

Karin har også et stabilt ryghold, hvor flere er kommet til, men desværre måtte bækkenbundshold-et nedlægges, da der ikke var mødt nok til det. Men så kører herreholdet fint med herrer i den modne alder, der kan synge kraftligt igennem på gode sømandssange.

De Muntre Motionsdamer fik ny instruktør ved sæsonstart, nemlig Anne-Renee, der overtog holdet. Det er en lidt anden form for gymnastik, end de var vant til, men de har vist fundet hinanden nu.

Ea fortsætter med WorkOutMoves, og startede op igen med Step Aerobic den 3. jan. 2018, og det er der mange, der er glade for.

Jane, Katrine og Lara leger med puslingebørnene, en udfordring med så livlige børn, at de må have en ekstra hjælpetræner på.

 

Antal medlemmer:

I 2017 var vi i alt 254 medlemmer, mod 203 i 2016, en stor fremgang, som jeg synes vi skal være stolte af. En positiv udvikling, som man også kan se i andre gymnastikforeningen i Nordsjælland.

 

Køb af rekvisitter:

For at imødekomme efterspørgslen på Jumping Fitness besluttede vi at købe 5 trampoliner mere i januar 2017 og endnu 4 ved sæsonstart, så vi nu har 21 trampoliner i alt. Der udover har vi købt 14 yogabælter og 3 vægtstænger på hver 20 kg, samt 20 elastikker og 2 vægtstænger, der er betalt af Gribskov Kommune til opstart af Sundhedsidræt.

 

Kurser:

Karin og Lana er blevet uddannet i DGI Sundhedsidræt, en 60 timers uddannelse der blev lavet i samarbejde med Gribskov Kommune og DGI.

Sandra har gennemført et 25 timers børneyogalærerkursus på Gotvedskolen på Frederiksberg i december 2017.

Lara har været på minihjælperkursus i Ramløse i sept. 2017.

Som det nu er blevet en tradition deltog De Muntre Motionsdamer i stævnet Stafet for Livet i Ramløse til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Et fint arrangement med god stemning, der skal bakkes op.

Til ære for årets konfirmander står BSI – Gymnastik med foreningens fane til konfirmationerne i Blistrup Kirke, tak til de frivillige for denne indsats.

Et nyt tiltag prøvede vi i en weekend i maj og juni måned, hvor vi sammen med skytterne passede huset De gode Ting på genbrugspladsen i Højelt. Det gav os godt 4.700 kr. i kassen.

Også ved OK arrangementer ved Super Brugsen i Blistrup tager frivillige fra bestyrelsen fornøjelsen ved at forsøge at hverve nye OK kunder til køb af benzin, dieselolie, telefon og el. Ligeledes tak for denne indsats.

Salget af BSI julekalenderne blev til 230 stk., det samme antal som sidste år. Det er et stort arbejde at få dem solgt, men det gik relativt nemt og det er gode penge vi får i kassen.

Facebook gruppen ”Blistrup Gymnastik” spiller en større og større rolle i kommunikationen mellem instruktører og medlemmer. Det er en hurtig og nem måde at få beskeder og nyheder ud på, og det er jo nok den fremtidige måde at kommunikere på, må vi se i øjnene, bare sprogbrugen forbliver på en ordentlig måde. Der er p.t. 230 medlemmer i gruppen.

I årets løb har vi holdt 3 bestyrelsesmøder og 2 instruktørmøder.

 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, instruktørerne og hjælpeinstruktørerne for et godt og konstruktivt samarbejde i året 2017.